Nabízíme srovnání podmínek pojištění na Vaše vozidlo u předních pojišťoven na českém trhu a pomoc při výběru nejvhodnějšího produktu pro Vás.

Vaše vozidlo musí být ze zákona pojištěno tzv. povinným ručením neboli pojištěním odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Toto pojištění kryje škody způsobené třetím osobám při provozu vozidla na pozemních komunikacích.

Může být chráněno i havarijním pojištěním (Kasko). Havarijní pojištění se sjednává pro škody na vozidle, které vzniknou v případě havárie, kterou zaviníte, nebo škody v důsledku odcizení, živelných pohrom a vandalismu. Na rozdíl od povinného ručení Vám pojišťovna uhradí škodu na Vašem vlastním vozidle.

K vozidlu můžete sjednat pojištění dalších rizik jako je:

  • úraz přepravovaných osob;
  • odcizení, poškození, ztráta zavazadel (resp. věcí osobní potřeby);
  • poškození čelního skla vozidla.
  • právní ochrany (jedná se o poskytnutí právní pomoci a úhrady nákladů na prosazování práv a oprávněných zájmů souvisejících s řízením vozidla.);
  • nákladů na náhradní vozidlo (znamená úhradu nákladů na zapůjčené náhradní vozidlo, pokud je Vaše nepojízdné vozidlo z důvodu poruchy nebo nehody nepojízdné);
  • GAP (toto pojištění kryje rozdíl mezi novou cenou a aktuální cenou vozidla).

Zajistíme Vám výhodnou cenu pojištění

Díky postavení na našem trhu Vám dokážeme zajistit kromě kvalitních služeb i výhodnou cenu pojištění. Stačí vyplnit uvedený formulář a bude Vás kontaktovat náš specialista.

Kontakt:

pojisteni@csobpm.cz

230 029 111