Společnost ČSOB Pojišťovací makléř, zajišťuje komplexní služby při zprostředkování pojištění nejen pro společnost ČSOB Leasing, a její zákazníky. Poskytuje také svým zákazníkům související služby, včetně pomoci při likvidaci pojistných událostí.

ČSOB Pojišťovací makléř je stoprocentní dceřinou společností ČSOB Leasing. Zabývá se zprostředkováním všech druhů pojištění, a to zejména havarijního a strojního, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (tzv. povinné ručení), pojištění schopnosti splácet a dalších doplňkových pojištění k finančním produktům ČSOB Leasing.

Je schopna zajistit pojištění všech předmětů financovaných ČSOB Leasing, zejména automobilů, motocyklů, strojů a zařízení (i jako součástí nemovitosti), technologií, IT zařízení (hardware) a nestandardních předmětů financování (vagony, letadla, lodě) jak finančním leasingem, úvěrem, tak operativním leasingem.

ČSOB pojišťovací makléř

nabízí zákazníkům zprostředkování výhodného pojištění automobilů, technologií, strojů a zařízení, které nebyly pořízeny prostřednictvím jejích finančních produktů. Společnost zprostředkovává i řadu produktů pro pojištění jiných komodit a pro krytí dalších pojistných rizik.

Společnost spolupracuje se všemi významnými tuzemskými i zahraničními pojistiteli. Pro ČSOB Leasing zprostředkovala smlouvy pro pojištění dopravní techniky s ČSOB Pojišťovnou, Allianz pojišťovnou, Českou pojišťovnou Českou podnikatelskou pojišťovnou, Generali Pojišťovnou, Kooperativa pojišťovnou, UNIQA pojišťovnou a Servisní pojišťovnou. Pro pojištění komodity strojů a zařízení pak s ČSOB Pojišťovnou, Allianz pojišťovnou, Českou pojišťovnou, Českou podnikatelskou pojišťovnou a Kooperativa pojišťovnou.

Společnost umí zajistit zprostředkování uzavření různých forem pojistných smluv včetně tzv. hromadných pojistných smluv, které umožňují ve prospěch zákazníků skutečně rychlé a komfortní sjednání pojištění vedle poskytnuté finanční služby ze strany ČSOB Leasing. Pojistné je zahrnuto do splátek zákaznické smlouvy o financování (leasing, úvěr), takže je lze platit měsíčně, což má pozitivní vliv na časovou hodnotu peněz a snižuje počet finančních převodů.