V ČSOB Pojišťovací makléř věříme, že naší konkurenční výhodou jsou lidé, naši zaměstnanci. Jejich znalosti, dovednosti, zkušenosti, postoje a hodnoty, často i intuice, které dohromady vytváří naší jedinečnou firemní kulturu a které jsou základním stavebním kamenem našeho úspěchu.


Volné pozice

Aktuální nabídku volných pozic naleznete na stránkách ČSOB Leasing, a.s.


Při obsazování volných pozic hledáme mezi Vámi budoucí kolegy, kteří chtějí využít svůj potenciál, kteří chtějí být úspěšní, a není jim jedno, jakou cestou toho dosahují. Kolegy, kteří respektují své okolí (interní partnery, zákazníky, podnikatelské prostředí) a cítí vůči němu svou odpovědnost.

Partnerství a odpovědný přístup jsou pro nás důležité ve všech oblastech. Uvědomujeme si úzký vztah mezi naší obchodní činností a prostředím, v kterém podnikáme. Možná právě proto jsme čím dál tím více společensky odpovědní.

Pro své zaměstnance vytváříme pracovní prostředí, které k jejich seberealizaci přispívá. Tomu odpovídá nejen vybavenost pracoviště, ale především náš přístup k zaměstnancům. Pro své zaměstnance realizujeme rozvojové programy, pracujeme s kariérním růstem, nabízíme motivační systém odměňování a benefitů.