Koncern ČSOB

SSpolečnost ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o, se sídlem Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, IČO 27151221, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100163 (dále jen "ČSOBPM"), je součástí Koncernu ČSOB a je v rámci koncernového uspořádání osobou podřízenou jednotnému vlivu Řídící Osoby.

další informace o koncernu ČSOB

ČSOB Holding

Company ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o, registered office Výmolova 353/3, 150 00 Praha 5, Company ID 27151221, registered in the Commercial Registry maintained by Municipal court in Prague, section C, inset 100163 (hereinafter 'ČSOBPM'), belongs to ČSOB Holding and is a subject to the unified management policy implemented under the structure of the Holding by the Controlling Person.

Additional information about ČSOB Holding