Pojištění ve splátkách

V rámci financování (leasing, úvěr u ČSOB Leasing) nabízíme klientům komplexní pojištění - pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla s limity až 200/200 mil. Kč pro škody na zdraví a majetku, havarijní pojištění minimálně ve variantě Allrisk, strojní pojištění, taktéž ve variantě Allrisk s rozšířeným pojistným krytím nad rámec standardního pojištění, pojištění GAP, široké asistenční služby a další možná doplňková připojištění.

Proč pojištění ve splátkách?

 • Získáte výhodné sazby pojištění;
 • je vám uznán vstupní bonus a započten bonus za dobu trvání smlouvy;
 • rychle a komfortně uzavřete pojistnou smlouvu;
 • pojištění je zahrnuto do splátek vaší zákaznické smlouvy v rámci finančního leasingu, operativního leasingu nebo zákaznického úvěru;
 • jsme nezávislý pojišťovací makléř, doporučíme výběr nejvhodnější pojišťovny a produktu;
 • spolupracujeme se všemi renomovanými pojišťovnami v ČR i v Evropě;
 • zastupujeme klienta a hájíme jeho zájmy;
 • jsme jeden z největších pojišťovacích makléřů v ČR;
 • ročně zprostředkujeme téměř 1,5 mld. Kč pojistného.

Další výhody pojištění ve splátkách

 • Platba pojistného je hrazena měsíčně jako součást splátky financování.
 • Sazba havarijního pojištění je garantovaná po dobu trvání smlouvy, bez ohledu na počet pojistných událostí.
 • Možnost sjednání pojištění i po ukončení zákaznické smlouvy za zvýhodněných podmínek.
 • Sezónní marketingové akce (např. rok povinného ručení zdarma apod.).

Pojištění vozidel

Pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla

Pojištění za újmu způsobenou provozem vozidla sjednáváme s limity krytí minimálně 50/50 mil. Kč za škody na zdraví a majetku, u vybraných pojišťoven lze sjednat limity krytí až do výše 200/200 mil. Kč. Sjednáním tohoto tzv. povinného ručení v rámci financování získává klient zdarma nadstandardní rozsah krytí, jako například „Přímá likvidace“, asistenční služby, úrazové pojištění osob ve vozidle, pojištění zavazadel či např. střet se zvěří. Podmínky získání těchto benefitů získáte vždy u svého sjednatele financování.

Havarijní pojištění vozidel

V rámci havarijního pojištění sjednáváme zákazníkům komplexní krytí ve variantě Allrisk, zahrnující:

 • Havárie
 • Odcizení
 • Živel
 • Vandalismus
 • GAP (na přání zákazníka)

Spoluúčast je vždy volena samotným zákazníkem, ve výši 1% min. 1tis. Kč, 5% min. 5tis. Kč,  10% min. 10tis. Kč.

Doplňková pojištění

K havarijnímu pojištění lze na žádost zákazníka sjednat i další doplňkové připojištění:

 • Pojištění skel
 • Asistenční služby
 • Úrazové pojištění
 • Náhradní vozidlo
 • Pojištění zavazadel
 • Pojištění právní ochrany

Pojištění strojů

V rámci strojního pojištění nabízíme nadstandardní rozsah krytí, obsahující zejména tato pojistná rizika:

 • Havárie a strojní pojištění (pád pojištěné věci, náraz na věc, náraz dopravního prostředku, vada materiálu, vnitřní mechanické poruchy, výrobní vadu, konstrukční chybu, chyba obsluhy, roztržení odstředivou silou, zkrat, přepětí, pád letadla)
 • Krádež, loupež
 • Živel (požár, výbuch, přímý úder blesku, záplavu, povodeň, vichřici, krupobití, sesouvání půdy, zřícení skal a zeminy, zemětřesení, tíhu sněhu, vodovodní škody)
 • Vandalismus
 • Další rizika, která nejsou VPP vyloučena

Strojní pojištění přesahující záruku

 • Krytí škod způsobených nesprávnou obsluhou, nešikovností, nedbalostí
 • Škody vzniklé vniknutím cizího předmětu nebo vadou či únavou materiálu, konstrukční chybou, selháním měřících, regulačních nebo bezpečnostních zařízení
 • Škody na elektronických prvcích a elektronických součástech stroje

Marketingové akce

Pro naše zákazníky neustále inovujeme produktovou škálu a stejně tak ve spolupráci s pojišťovnami nastavujeme různé marketingové akce, jako například:

 • Povinné ručení na rok zdarma
 • Pojištění skel zdarma na celou dobu financování
 • Pojištění GAP zdarma
 • apod.

Tyto benefity jsou uplatněny v závislosti na obchodní akci, kterou si v rámci financování zvolíte.


Kontakt:

info@csobleasing.cz

230 029 111