jméno: ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o.

adresa: Praha 5, Výmolova 353/3, 150 00

Pojišťovací zprostředkovatel působí v roli samostatného zprostředkovatele.

Pojišťovací zprostředkovatel je zapsán v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném Českou národní bankou, www.cnb.cz.

Stížnost lze podat písemně na adresu sídla zastoupeného, pojišťoven, ČNB, Dohled v pojišťovnictví, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1. Případná žaloba může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR. Zákazník spotřebitel je oprávněn, v případě mimosoudního řešení sporů týkajících se neživotního pojištění, obrátit se na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz).

pojišťovací zprostředkovatel je činný pro tyto pojišťovny:

PZ je činný pro: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB ; Kooperativa pojišťovna a.s., Vienna Insurance Group; Allianz pojišťovna a.s.; Česká pojišťovna, a.s.; Generali pojišťovna, a.s.; UNIQA pojišťovna, a.s.; ; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group; AXA pojišťovna a.s.; Direct pojišťovna, a. s.; Colonnade Insurance S.A., organizační složka; Slavia pojišťovna a.s.; Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.; ERV pojišťovna, a.s.; D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.; AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku; Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka (u pojišťoven s neztučněným názvem pouze v roli pojišťovacího makléře).

Pojišťovací zprostředkovatel nemá žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, pro kterou sjednává pojištění.

Výše uvedené pojišťovny ani osoby ovládající tyto pojišťovny nemají žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovacího zprostředkovatele. Pojišťovací zprostředkovatel a ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, jsou součástí téhož koncernu se společností KBC Group NV.

PZ je odměňován pojišťovnami (uvedenými v odd. 4) na základě s nimi uzavřených obchodních smluv, a to sjednanými provizemi (odměnami) za výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Pojišťovací zprostředkovatel je odměňován výhradně pojišťovnou, zákazník pojišťovacího zprostředkovatele neodměňuje.

Kontaktní formulář

Vaše údaje
Položka je povinná a nesmí být prázdná
Položka je povinná a nesmí být prázdná
Položka je povinná a nesmí být prázdná hodnota není platná emailová adresa
Položka je povinná a nesmí být prázdná
Položka je povinná a nesmí být prázdná
Děkujeme Vám za vyplnění potřebných údajů

Nyní byla žádost předána ke zpracování