Společnost ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. byla založena 1. srpna 2004 jako 100% dceřiná společnost ČSOB Leasing, a.s. V současnosti je třetí největší makléřskou společností v ČR.

ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o. je registrován jako pojišťovací makléř u ČNB, je členem Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Společnost je nezávislý pojišťovací makléř, spolupracující se všemi významnými tuzemskými pojišťovnami a významnými zahraničními zajistiteli. Samozřejmostí je pojištění profesní odpovědnosti společnosti za škodu v rozsahu předepsaném zákonem.

Proč s námi spolupracovat?

Zastupujeme klienta a hájíme jeho zájmy.
Jsme nezávislý pojišťovací makléř spolupracující s celým pojistným trhem.
Doporučíme výběr nejvhodnější pojišťovny.
Uplatníme své přední postavení na trhu ve prospěch klienta.
Odměna za služby makléře nezvyšuje cenu nabízeného pojištění.