ČSOB Pojišťovací makléř s.r.o. poskytuje ucelené služby v oblasti pojištění. V rámci našich služeb společně s klienty hledáme jejich skutečná rizika, zaměřujeme se na jejich snížení, zajištění a řízení. Klademe velký důraz na přímý kontakt s klientem v rámci poskytovaných služeb a to od provedení vstupní analýzy přes realizaci pojistného programu, správu pojištění a likvidaci pojistných události.

Risk Management – posouzení pojistného rizika

Pro klienta provedeme analýzu současného pojistného krytí a identifikaci pojistných rizik firmy. Výsledkem je zpracování rizikové zprávy a kvalifikované ocenění rizik, které vypovídá o míře dostatečnosti a vhodnosti pojistného krytí klienta. Dle požadavků klienta vyhotovíme návrh nastavení vhodného pojistného programu.

Návrh a realizace pojistného programu

  1. Pojistný program je navržen tak, aby v maximální míře splňoval potřeby a možnosti klienta.
  2. Realizujeme výběrové řízení na pojistitele, prezentace risk managementu klienta pojistitelům/zajistitelům je součástí našich služeb.
  3. Provádíme umístění pojistného programu na českém i zahraničním pojistném/zajistném trhu.

Správa pojištění

Centrálně spravujeme klientovi pojistné smlouvy, kompletně zajišťujeme administrativu k pojistným smlouvám (vyúčtování pojistného, zpracování dodatků a obnov pojistných smluv).

Ve spolupráci s klientem řídíme pojistná rizika, průběžně vypracujeme návrhy na doplnění a zlepšení a změny stávajícího pojistného programu v souvislosti se změnami rizik a vývojem společnosti klienta a s ohledem na jeho konkrétní potřeby.

Likvidace pojistných událostí

  • Získáte odbornou pomoc při likvidaci škod.
  • Preferujeme individuální přístup ke klientovi, který zaručuje přesné informace o průběhu pojistné události a detailní informace o ní.
  • Zastupujeme klienta při jednání s pojišťovnami a hájíme jeho zájmy tak, aby nedocházelo k neoprávněnému krácení plnění.
  • Součástí naší služby je i hlášení škod pojišťovně, zabezpečení prohlídky, shromažďování potřebných podkladů.
  • Hlídáme pro klienta včasné vyplacení pojistného plnění, v případně potřeby zabezpečíme vyplacení zálohy na toto plnění.
  • Součástí služby je evidence pojistných událostí (Centralizovaná správa pojištění), vyhodnocení škodního průběhu.

Konzultační činnost v oblasti pojištění a pojišťovnictví

Monitoring pojistného trhu je naší denní rutinou, proto jsme schopni vám zajistit návrhy na změny pojistného programu s ohledem na změny pojistného trhu, ekonomického prostředí, dle vývoje, potřeb a pojistného zájmu klienta.

Cena služby

Zastupujeme klienty a spravujeme jeho pojistné zájmy na základě vzájemné smlouvy a v souladu se zákonem č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích. Poskytované služby jsou pro naše klienty bezplatné.