Skupina ČSOB je předním poskytovatelem finančních služeb v České republice. Je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny KBC, která působí především na svých domácích trzích – v Belgii a zemích střední a východní Evropy (v České republice, na Slovensku, v Bulharsku a Maďarsku) – a působí i v dalších zemích a regionech celého světa.

Skupina ČSOB svým zákazníkům nabízí širokou škálu bankovních produktů a služeb. Do produktového portfolia ČSOB a jejích dceřiných společností patří financování potřeb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spoření), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB působí na českém trhu zejména pod obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spořitelna, Hypoteční banka a Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS). Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a to jak fyzickým osobám, tak malým a středním podnikům, korporátní a institucionální klientele.

Skupina ČSOB staví na pevném a dlouhodobém partnerství s každým klientem, ať už v oblasti osobních a rodinných financí, ve financování malých a středních firem nebo v korporátním financování. Skupina ČSOB pečlivě naslouchá potřebám svých klientů a nabízí jim nikoliv produkty, ale nejvhodnější řešení.

Klíčové ukazatele skupiny ČSOB31. 12. 201431. 12. 2015
Bilanční suma (mld. Kč) 865,6 956,3
Čistý zisk (mld. Kč) 13,6 14.0
Objem úvěrů (mld. Kč) * 547,1 581,7
Objem vkladů (mld. Kč) * 668,1 700,0
Aktiva pod správou 170,9 184,2
Ukazatel náklady / výnosy 47,6 % 48,2 %
Ukazatel kapitálu Tier 1 17,2 % 19,1 %

* Včetně ČMSS

Strategie skupiny ČSOB

Skupina ČSOB je jednou z trojice největších poskytovatelů finančních služeb v ČR, patří mezi tři největší hráče v téměř všech bankovních produktech a je lídrem trhu financování bydlení (obsahuje hypotéky a úvěry ze stavebního spoření) a investic. Skupina ČSOB má portfolio aktivit, které jsou v různé fázi rozvoje a mají různý podíl na trhu. Skupina ČSOB využívá různých značek a distribučních kanálů. Portfolio aktivit prochází pravidelnou revizí, která srovnává relativní výkonnost jednotlivých aktivit, podle níž jsou pak přiměřeně alokovány prostředky.

Ambicí skupiny ČSOB je dosahovat vysokou a udržitelnou výkonnost. Aby bylo možné tuto ambici naplnit, management průběžně vyhodnocuje své strategické volby a řídí portfolio aktivit. Klíčové zdroje (lidský kapitál, kapitál, likvidita a kapacita pro tvorbu ICT) jsou alokovány do oblastí, které nejlépe odpovídají této ambici.

Skupina ČSOB

  • kultivuje své pozice na trhu s orientací na tvorbu hodnoty a dlouhodobý vývoj portfolia svých aktivit;
  • provádí strukturální změny ve svých obchodních aktivitách s cílem přiblížit se klientům a zvýšit efektivnost a hospodárnost svého provozního modelu a
  • buduje kapacity, které jsou podle managementu kritické pro budoucí úspěch.

V reakci na externí i interní výzvy skupina ČSOB upravila svůj obchodní model tak, aby lépe sloužil potřebám klientů a zároveň posílil klíčové dovednosti potřebné pro dlouhodobé udržení odlišnosti skupiny ČSOB na finančním trhu. Obsluha segmentů bankovnictví pro fyzické osoby a firemní bankovnictví je klíčovou částí podnikání skupiny ČSOB. V oblasti služeb korporátního bankovnictví skupina ČSOB aplikuje řízení vytvořené hodnoty.

Strategie skupiny ČSOB a nový obchodní model zvyšování dovedností v rámci zbrusu nové filozofie skupiny KBC, symbolicky nazvané PEARL, jsou plně v souladu se strategií KBC stát se referencí v oblasti bankopojištění na klíčových trzích KBC. Nově vytvořená divize Česká republika má přímé zastoupení ve výkonné radě KBC a je na stejné úrovni s divizemi Belgie a Mezinárodní trhy.

S platností od 1. ledna 2013 uspořádala KBC Group své aktivity na klíčových trzích do tří obchodních divizí – Belgie, Česká republika (zahrnuje všechny obchodní aktivity KBC v České republice) a Mezinárodní trhy. Do divize Česká republika mimo skupiny ČSOB patří také ČSOB Pojišťovna, ČSOB Asset Management a Patria Finance.