INFORMACE POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ

(dle § 21 zákona č. 38/2004 Sb.)

Obchodní firma a sídlo pojišťovacího zprostředkovatele (PZ):

 • ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o., se sídlem Praha 5, Výmolova 353/3, PSČ: 150 00

Zápis v registru PZ a samostatných likvidátorů pojistných událostí u České národní banky (ČNB):

 • Zapsán do registru pod číslem: 007657PA jako pojišťovací agent
 • Zapsán do registru pod číslem: 005818PM jako pojišťovací makléř

Způsob ověření údajů o registraci PZ:

 • Zápis pojišťovacího zprostředkovatele je možné ověřit v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB, který je dostupný na www.cnb.cz nebo na adrese ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1.

Seznam pojišťoven, pro které je PZ oprávněn zprostředkovávat pojištění:

 • PZ je činný pro: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB; Kooperativa, pojišťovna, a.s.; Allianz pojišťovna a.s.; Generali pojišťovna, a.s.; Česká pojišťovna, a.s.; UNIQA pojišťovna, a.s.; Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.; AXA Pojišťovna, a.s; D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.: Servisní pojišťovna a.s.; BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a. s.; QBE Insurance (Europe) Limited; DIRECT pojišťovna, a.s..; Slavia pojišťovna a.s.; ERV pojišťovna, a.s.;  AIG Europe Limited, organizační složka; Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.; Pojišťovna VZP, a.s.; Atradius Credit Insurance N.V., organizační složka (u pojišťoven s nevytučněným názvem pouze v roli pojišťovacího makléře).

Informace o majetkovém propojení PZ a pojišťovny, pro kterou je sjednáváno pojištění:

 • PZ nemá žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech pojišťovny, pro kterou sjednává pojištění. Pojišťovny uvedené v odd. 4 ani osoby je přímo ovládající nemají žádný podíl na kapitálu ani hlasovacích právech PZ. PZ a ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, jsou součástí téhož koncernu se společností KBC Group NV.

Způsob odměňování:

 • PZ je odměňován pojišťovnami (uvedenými v odd. 4) na základě s nimi uzavřených obchodních smluv, a to sjednanými provizemi (odměnami) za výkon zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

Postup podání stížnosti na činnost PZ v případě chybného postupu PZ, popřípadě žaloby:

 • Stížnost lze podat písemně:
 1. na adresu sídla příslušných pojišťoven (uvedených v odd. 4),
 2. ČNB, Dohled v pojišťovnictví, Na Příkopě 28, 115 03, Praha 1

Případná žaloba může být podána u věcně a místně příslušného soudu v ČR.

Údaje o podřízeném pojišťovacím zprostředkovateli, který je oprávněn jednat jménem PZ při zprostředkování konkrétního pojištění:  

 • ČSOB Pojišťovací makléř, s.r.o.
 • IČ: 27151221
 • Registrace na ČNB: 005818PM